คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ

Dental

สินค้า ทั้งหมด

เก้าอี้สุขภาพสำหรับทันตแพทย์

เก้าอี้สุขภาพสำหรับทันตแพทย์
  - เก้าอี้ทำฟันสำหรับทันตแพทย์รักสุขภาพ ป้องกันอาการปวดคอ
    และปวดหลัง เพื่อเพิ่มอายุการทำงานให้นานขึ้น
   
  - เก้าอี้สุขภาพอันดับ 1 Made in Holland 
    ประสบการณ์กว่า 40 ปี
   
  - ประคองให้กระดูกสันหลังตั้งตรง ผ่อนคลาย ขณะทำฟัน