คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ

Hospital

สินค้า ทั้งหมด

เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดโลหิตอัตโนมัติ

เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดโลหิตอัตโนมัติ
  • เป็นครื่องปั่นล้างเซลล์อัดโนมัติ เพื่อล้มเซลล์ม็ดโลหิตในการตรวจ
   Antibodies Screening. Antibodies identification และ cross-matching

  คุณสมบัติทางเทคนิค

  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor
  • สามารถกำหนดโปรแกรมการทำมานและเรียกใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม
  • สามารถปั่นได้ความเร็วสูงสุด 3,500 รอบ/นาที และแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลม (RCF) สูงสุด 1,438g
  • สามารถปั่นล้งเซลล์ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 12 หรือ 24 หลอดทดลอง
  • สามารถใช้ได้กับหลอดกดลองขนาด 10 x 75 มิลลิเมตร (ใช้ Adapters) และขนาด 12x75 มิลลิเมตร

   

  เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตชนิดควบคุมอุณหภูมิ

  เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตชนิดควบคุมอุณหภูมิ

   ROTO SILENTA 630 RS WITH HETTINFO II

   • เป็นเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต พร้อมระบบการจัดการข้อมูลโดยใช้ปั่นแยก เม็ดโลหิตแดอัดแน่น, พลาสมา, เกล็ดโลหิต เป็นต้น

   คุณสมบัติทางเทคนิค พร้อมระบบการจัดการข้อมูล ในกระบวนการก่อนปั่นแยกและระหว่างการปั่นแยก

   • ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microproces essor สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานืและเรียกใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 89 โปรแกรม และมีระบบล็อคโปรแกรมการทำงาน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าการปั่นที่ได้ตั้งไว้
   • สามารถปั่นได้ความเร็วสูงสุด 6,000 รอบ/นาที โดยเทียบเท่ากับแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF) สูงสุด 6,520 g
   • มีความจุสูงสุด 6 x 2,000 มิลลิลิตร หรือสามารถปั่นเหวี่ยงถุงบรราโลหิตได้จำนวน 12 x 750 มิลลิลิตร