คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ

Hospital

สินค้า ทั้งหมด

ETO tape

ETO tape

  เทปกระดาษเพื่อแสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene-oxide (ETO)

  • ใช้ในกระบวนการอบด้วยแก๊ส ETO เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
  • หลังการอบด้วยแก๊ส ETO มีการเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้จากสีส้มไปเป็นสีเขียว
  • เทปกาวมีขนาดความกว้าง 12.5 mm, 19 mm และ 25 mm ความยาว 50 m

  Chemical Indicator

  Chemical Indicator

    

           ตัวบ่งชี้ทางเคมีสำหรับบ่งชี้การผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีต่างๆ อาทิ Steam, Ethylene oxide, Hydrogen peroxide โดยมีทั้ง Type 4, 5 และ 6

   Bowie&Dick Tes

   Bowie&Dick Tes

     

            มีทั้งชนิดแผ่น และ ชนิดแพค ปราศจากสารตะกั่ว สำหรับบ่งชี้การผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่ได้มาตรฐาน

    Autoclave Tape

    Autoclave Tape

     เทปกระดาษเพื่อแสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อโดยการอบนึ่งฆ่าเชื้อ

     • ใช้ในกระบวนการอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
     • เป็นกระดาษพรย่นคุณภาพดี มีขนาดความกว้าง 12.5 mm แล: 19 mm ความยาว 50 m
     • หลังการอบนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จแล้ว แถบบนกระดาษจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำ

      

     ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

     ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
      • ซองบรรจุเวชภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ก่อนนำไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ
      • มีทั้งแบบซองสำเร็จรูปและแบบม้วน ชนิดขอบเรียบและซ้อนขอบ
      • มีสัญลักษณ์บ่งชี้ การทำให้ปราศจากเชื้อแสดงอยู่ตามแนวขอบที่เป็นรอยปิดผนึก ซึ่งแสดงได้ 3 ระบบ คือ ระบบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้ความดัน ( Autoclave ) ระบบทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเอทธิลีนออกไซด์แก๊ส ( ETO ) และระบบทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ ( Formaldehyde)