คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ

OTC

สินค้า ทั้งหมด

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CHU-305

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CHU-305
  • เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้วัดทางต้นแขน
  • ใช้งานง่าย เพียงสัมผัสปุ่มเดียว
  • หน่วยความจำในตัวเครื่อง 99 ครั้ง
  • แสดงวันที่และเวลา
  • แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
  • มีสัญลักษณ์แสดงการต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
  • มีแถบสีช่วยแสดงระดับความดันโลหิตสูง
  • ใช้แบตตอรี่ในการทำงาน
  • Wide range cuff ขuาด 22-42 ซม.

  เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-650 (BLACK)

  เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-650 (BLACK)
   • ใช้วัดความดันโลหิตทางข้อมือ
   • ใช้งานง่าย โดยสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
   • หน่วยความจำในตัวเครื่อง 60 ครั้ง
   • แสดงผลเป็นตัวเลขบนจอ LCD
   • แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
   • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัดความดันโลหิต
   • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
   • ขนาดเล็ก และมีกล่องเก็บ สะดวกในการพกพา
   • ใช้ถ่านขนาด  AAA  2 ก้อน

    

   เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-657 (BLACK)

   เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-657 (BLACK)
    • ใช้งานง่าย โดยสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
    • บันทึกค่าการวัดได้ 90 ครั้ง
    • อ่านค่าง่ายด้วยแสดงค่าเป็นตัวเลขบนจอ LCD
    • แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
    • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
    • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหวมือหรือแขนขณะวัด
    • ขนาดเล็ก พกพาสะดวก มีกล่องเก็บ

    เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CH-452 (BLACK)

    เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CH-452 (BLACK)
     • ใช้วัดความดันโลหิตทางต้นแขน
     • ใช้งานง่าย เพียงสัมผัสปุ่มเดียว
     • บันทึกค่าการวัดได้ 90 ครั้ง
     • หน้าจออ่านค่าง่าย ชัดเจน
     • แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
     • ใช้ได้เฉพาะระบบแบตเตอรี่
     • ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน

     ข้อควรระวัง 

     1. ห้ามเก็บเครื่องวัดความดันในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิสูง (มากกว่า 60°C)  อุณหภูมิต่ำกว่า (ต่ำกว่า -20°C ) และบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง  
     2. ถอดถ่านออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
     3. ห้ามเช็ดทำความสะอาดเครื่องด้วยทินเนอร์ หรือเบนซิน เพราะสารดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายได้

      

     เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CH-453 (BLACK)

     เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CH-453 (BLACK)
      • เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้วัดทางต้นแขน
      • ใช้งานง่าย เพียงสัมผัสปุ่มเดียว
      • บันทึกค่าการวัดได้ 90 ครั้ง
      • หน้าจออ่านค่าง่าย ชัดเจน
      • แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
      • ใช้ได้เฉพาะระบบแบตเตอรี่
      • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหวมือหรือแขนขณะวัด
      • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
      • ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน

      เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-456

      เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-456
       • ใช้วัดความดันโลหิตทางต้นแขน
       • ใช้งานง่าย โดยสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
       • บันทึกค่าการวัดได้ 90 ครั้ง และแสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
       • มีช่องสำหรับเก็บ CUFF
       • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
       • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหว มือ หรือ แขน ขณะวัด
       • ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน และมีช่องเสียบ Adaptor ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมต่างหากสำหรับใช้กับไฟบ้าน
       • อ่านค่าง่ายด้วยการแสดงค่าเป็นตัวเลขบนจอ LCD ขนาดใหญ่ด้วยระบบดิจิทัล
       • แสดงวันที่ และเวลา
       • มีสัญลักษณ์แสดงภาวะความดันโลหิตสูง แบ่งเป็น 4 ระดับ ระดับปกติ (สีเทา) ระดับมีความเสี่ยงเป็นภาวะความดันโลหิตสูงขั้นเริ่มต้น (สีเหลือง) ระดับมีความเสี่ยงเป็นภาวะความดันโลหิตสูงขั้นกลาง (สีส้ม) ระดับมีความเสี่ยงเป็นภาวะความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรง (สีแดง)

       คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

       เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-657

       เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-657
        • ใช้วัดความดันโลหิตทางข้อมือ
        • ใช้งานง่าย โดยสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
        • บันทึกค่าการวัดได้ 90 ครั้ง
        • อ่านค่าง่ายด้วยแสดงค่าเป็นตัวเลขบนจอ LCD
        • แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
        • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
        • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหวมือหรือแขนขณะวัด
        • ขนาดเล็ก พกพาสะดวก มีกล่องเก็บสำหรับพกพา
        • ใช้ถ่าน  AAA  2 ก้อน

        คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

        เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-650

        เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CH-650
         • ใช้วัดความดันโลหิตทางข้อมือ
         • ใช้งานง่าย โดยสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
         • หน่วยความจำในตัวเครื่อง 60 ครั้ง
         • แสดงผลเป็นตัวเลขบนจอ LCD
         • แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
         • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัดความดันโลหิต
         • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
         • ขนาดเล็ก และมีกล่องเก็บ สะดวกในการพกพา
         • ใช้ถ่านขนาด  AAA  2 ก้อน

         คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

         ฆพ. 1057/2559

         เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น CHU-503

         เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล รุ่น  CHU-503
          • ใช้วัดความดันโลหิตทางต้นแขน
          • ใช้งานง่าย โดยสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
          • หน่วยความจำในตัวเครื่อง 90 ครั้ง
          • อ่านค่าง่ายด้วยการแสดงค่าเป็นตัวเลขบนจอ LCD ขนาดใหญ่ด้วยระบบดิจิทัล แสดงวันและเวลา
          • มีสัญลักษณ์แสดงภาวะความดันโลหิตสูง แสดงเป็น 3 ระดับระดับปกติ (แถบสีน้ำเงิน)
          • ระดับมีความเสี่ยงเป็นภาวะความดันโลหิตสูงขั้นเริ่มต้น (แถบสีเหลือง)
          • ระดับมีความเสี่ยงเป็นภาวะความดันโลหิตสูง (แถบสีแดง)
          • มีสัญลักษณ์แสดง เมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัดได้
          • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
          • มีช่องเสียบ Adaptor เป็นอุปกรณ์เสริมในชุดพร้อมใช้งาน (สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟบ้านหรือแบตเตอรี่)
          • ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน

          คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

           

          เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CH-453 AC

          เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CH-453 AC
           • ใช้วัดความดันโลหิตทางต้นแขน
           • ใช้งานง่าย เพียงสัมผัสปุ่มเดียว
           • บันทึกค่าการวัดได้ 90 ครั้ง
           • หน้าจออ่านค่าง่าย ชัดเจน
           • แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
           • มีช่องเสียบ Adaptor เป็นอุปกรณ์เสริมในชุดพร้อมใช้งาน (สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟบ้านหรือแบตเตอรี่)
           • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหวมือหรือแขนขณะวัด
           • แสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
           • ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน

           คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

           เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CH-452 AC

           เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CH-452 AC
            • ใช้วัดความดันโลหิตทางต้นแขน
            • ใช้งานง่าย เพียงสัมผัสปุ่มเดียว
            • บันทึกค่าการวัดได้ 90 ครั้ง
            • หน้าจออ่านค่าง่าย ชัดเจน
            • แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
            • มีช่องเสียบ Adaptor เป็นอุปกรณ์เสริมในชุดพร้อมใช้งาน (สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟบ้านหรือแบตเตอรี่)
            • ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน

            คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

            ข้อควรระวัง 

            1. ห้ามเก็บเครื่องวัดความดันในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิสูง (มากกว่า 60°C)  อุณหภูมิต่ำกว่า (ต่ำกว่า -20°C ) และบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง  
            2. ถอดถ่านออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
            3. ห้ามเช็ดทำความสะอาดเครื่องด้วยทินเนอร์ หรือเบนซิน เพราะสารดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายได้

            ฆพ. 1057/2559