คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ

Pharma

สินค้า ทั้งหมด

Aluminum Tube (สำหรับหลอดอลูมิเนียม)

Aluminum Tube (สำหรับหลอดอลูมิเนียม)

    เครื่องบรรจุครีมหลอดอลูมิเนียม รุ่น TK800-M สามารถบรรจุครีมได้น้อยสุดถึง 1 ml. ด้วยระบบการยกก้นหลอดในการบรรจุ Progressive Bottom-Up Filling ทำให้ได้ปริมาณที่แน่นอนและอายุการใช้ที่ยาวนาน การออกแบบรับรองมาตรฐาน โรงงาน GMP ง่ายต่อการทำงาน การล้างทำความสะอาด และการบำรุงรักษา

    เครื่องบรรจุครีมและซีลก้นหลอด

    เครื่องบรรจุครีมและซีลก้นหลอด

      เครื่องบรรจุครีมสำหรับหลอดลามิเนท รุ่น TK850-HA ด้วยการออกแบบอันทันสมัย และเน้นคุณภาพในการทำงานทุกขั้นตอน ทำให้สามารถบรรจุครีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในปริมาณที่แน่นอน การปิดก้นหลอดด้วยระบบ Hot Air ช่วยให้สินค้าไม่มีการเสียหาย รองรับขนาดหลอดได้หลากหลาย ง่ายต่อการทำงาน, การทำความสะอาด, การบำรุงรักษา และ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ( GMP )