คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ

Safety

สินค้า ทั้งหมด

กับดักมอด Serrico

กับดักมอด Serrico

  กับดักมอด Serrico

  - New Serrico (มอดยาสูบ) เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบมอดยาสูบ สำหรับใช้ในอาคารผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของแมลงเป้าหมาย ทำให้สามารถตรวจสอบแมลงได้ทั้งเพศผู้และเพศเมีย โดยใช้ฟีโรโมนเพศที่ได้จากการสังเคราะห์และอาหารสกัดดึงดูด การตรวจสอบแมลงเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถทราบแมลงเป้าหมายที่ทำลายผลิตภัณฑ์หรือแหล่งเก็บวัตถุดิบ
  - รายละเอียดสินค้า : อุปกรณ์ตรวจสอบมอดยาสูบ (ชนิดแขวนผนัง)
  - การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้ในตู้คอนเทนเนอร์ โกดังสินค้า โกดังสำหรับเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร

  กับดักมอด Torios

  กับดักมอด Torios
   กับดักมอด Torios
   - TORIOS (มอดแป้งสนิมแดง) เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบมอดแป้งสนิมแดง สำหรับใช้ในอาคารสามารถใช้ซํ้าได้โดยการเปลี่ยนแผ่นกาวและเหยื่อล่อ ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของแมลงเป้าหมาย ทำให้สามารถตรวจสอบแมลงได้ทั้งเพศผู้และเพศเมีย โดยใช้ฟีโรโมนเพศที่ได้จากการสังเคราะห์ การตรวจสอบแมลงเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสมารถทราบแมลงเป้าหมายที่ทำลายผลิตภัณฑ์หรือแหล่งเก็บวัตถุดิบ
   - รายละเอียดสินค้า : อุปกรณ์ตรวจสอบมอดแป้งสนิมแดง (ชนิดวางบนพื้น)
   - การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้ในตู้คอนเทนเนอร์ โกดังสินค้า โกดังสำหรับเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โรงงานแปรรูปอาหาร